Ślub

Formalności przedślubne, które należy załatwić przed planowanym ślubem:

 1. Ślub i formalności przedślubne należy załatwić w parafii narzeczonej lub narzeczonego trzy miesiące przed planowanym ślubem.
  W przypadku, gdy ślub ma się odbyć w innej parafii, należy wziąć zgodę z parafii narzeczonej lub narzeczonego na spisanie protokołu przedślubnego i pobłogosławienie małżeństwa
 2. Wymagane dokumenty:
  • Świadectwo chrztu (ważne 6 miesięcy od daty wystawienia)
  • Świadectwo bierzmowania
  • Jeśli ślub ma być konkordatowy, dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego – jednego z narzeczonych miejsca zamieszkania
  • Indeks katechizacji lub ostatnie świadectwo z religii
  • Świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich i rozmowy w poradni rodzinnej
  • Dowody osobiste
  • Dane świadków (w tym dokładny adres zamieszkania)
 3. Narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi:
  • pierwsza, zaraz po spisaniu protokołu przedślubmego
  • druga, bezpośrednio przed dniem ślubu
 4. Zapowiedzi – informacja w parafiach narzeczonych, podawana do publicznej wiadomości o zamiarze zawarcia małżeństwa

Protokół przedślubny załatwiamy po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin i godzinę.