Sakrament pokuty

Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie są im odpuszczone a którym zatrzymacie są im zatrzymane

Sakrament pokuty w naszej kaplicy sprawowany jest:

  • w niedziele i dni powszednie: 30 minut przed Mszą Świętą
  • w pierwszy piątek miesiąca: w godz. 17:30 – 19:00

Posługa sakramentalna i Komunia Święta chorych:

  • kapłan odwiedza chorych w pierwsze piątki miesiąca od godz. 10:00

Warunki dobrej spowiedzi:

  • Rachunek sumienia
  • Żal za grzechy
  • Mocne postanowienie poprawy
  • Szczera spowiedź
  • Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu