Chrzest Święty

Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem. Czyni nas przybranymi dziećmi Bożymi i włącza nas do wspólnoty Kościoła.

Do sakramentu Chrztu Świętego zapisujemy dziecko 2 tygodnie przed datą Chrztu.

Rodzicem chrzestnym może być osoba:

  • wierząca i praktykująca,
  • po Sakramencie Bierzmowania,
  • nie mająca przeszkód do korzystania w Kościele z Sakramentów Św. (nie może być po rozwodzie)

Dokumenty:

  • odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
    Jeśli dziecko urodziło się poza granicami kraju – przetłumaczony akt.
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców
  • dane rodziców chrzestnych
  • rodzic chrzestny ze swojej parafii obecnego zamieszkania ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie parafii o możności bycia chrzestnym przy Sakramencie Chrztu Świętego

Zapisu dziecka dokonują rodzice w kancelarii rektoratu.

Konferencja przed Chrztem Świętym dla rodziców jest w sobotę przed niedzielą Chrztu dziecka o godz. 18:00