Spotkania katechezy parafialnej dla kandydatów do sakramentu bierzmowania

  • 8.10 – Wtorek – godz. 16.30 – klasa I Gimnazjum.
  • 9. 10 – Środa – godz. 16.30 – klasa II Gimnazjum.
  • 10.10 – czwartek – godz. 16.30 – klasa III Gimnazjum.